Cookie Beleid

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

A. Ecubel: Ecubel Computer Trading BV, met haar maatschappelijk zetel te Ter Waarde 88 te 8900 Ieper en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.262.869;

B. Website: De website van Ecubel, www.ecubel.com en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Ecubel, waaronder zonder beperking: www.tweedehandslaptop.com www.tweedehandstablet.com, www.tweedehandslaptop.be, www.tweedehandsprinter.be, www.tweedehandsserver.be, www.tweedehandstablet.be, www.tweedehandstablet.nl, www.tweedehandslaptop.nl, www.tweedehandsnotebook.com, www.laptopdoccasion.com, www.laptopdoccasion.fr, www.laptopdoccasion.be.

C. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

D. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

1. Cookies

Ecubel streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Ecubel brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen Ecubel om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval Ecubel via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. Ecubel heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

Volgende Cookies kunnen door Ecubel worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

PHPSESSID

Houdt de huidige surfsessie bij.

Sessie

TawkConnectionTime

Cookies worden geplaatst om live chat functionaliteit mogelijk te maken, voor meer informatie www.tawk.to/privacy-policy

Sessie

Tawk_5a2911135d3202175d9b6da9

10 jaar

_tawkuuid

10 jaar

_ga

Cookies die het mogelijk maken statistieken bij te houden van Website bezoekers, voor meer informatie zie www.google.com/privacy

2 jaar

_gid

1 dag

Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Naam

Doel

Levenduur

Kiyoh

_atuvc

Cookies worden geplaatst door Kiyoh om beoordelingen mogelijk te maken, voor meer informatie www.kiyoh.com/privacy-policy

1 jaar

_lc.visitor_id.xxxxx

3 jaar

_ga

2 jaar

_gid

1 dag

Tawk

_Cfduid

Cookies worden geplaatst door Tawk om live chat functionaliteit mogelijk te maken, voor meer informatie www.tawk.to/privacy-policy

6 maanden

_tawkuuid

10 jaar

_ga

2 jaar

_gid

1 dag

Ss

Sessie

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is Ecubel niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

Ecubel houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 30 april 2018.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien Ecubel de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Ecubel om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van West-vlaanderen (België).

6. Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent Cookies, kan u contact opnemen met Ecubel op het adres Ter Waarde 88 te 8900 Ieper of via het e-mailadres info@tweedehandslaptop.com.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).