Privacy

Ecubel (zoals hierna verduidelijkt) hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens steeds op eerlijke en wettelijke wijze, in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving en dit Privacy Beleid.

Wie is Ecubel?

Ecubel Computer Trading BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Kortrijkstraat 498 te 8930 Menen en met ondernemingsnummer 0832.262.869 en BTW nummer BE0832.262.869, tel. +32 56.20.01.12, fax +32 56.25.24.10, e-mail info@tweedehandslaptop.com (hierna ‘Ecubel’) is de uitbater van de webshop bereikbaar via www.tweedehandstablet.com, www.tweedehandsprinter.be, www.tweedehandsserver.be , www.tweedehandstablet.be, www.tweedehandstablet.nl, www.tweedehandslaptop.nl en www.tweedehandslaptop.be, www.tweedehandsnotebook.com, www.laptopdoccasion.com, www.laptopdoccasion.fr, www.laptopdoccasion.be.

Hoe en waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer wanneer je overgaat tot een aankoop via onze webshop. Wij verzamelen ook jouw naam en e-mailadres wanneer je contact neemt met ons neemt voor een vraag of retour. Opdat je niet bij elke aankoop opnieuw je persoonsgegevens dient in te ingeven, kan je op onze website een persoonlijk account aanmaken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het vlotte verloop van jouw aankoop, om te antwoorden op jouw vragen, of om te peilen naar jouw gebruikerservaring. Wij kunnen je persoonsgegevens ook doorgeven aan derden waarop we beroep doen in het kader van de afhandeling van je bestelling, bijvoorbeeld voor de regeling van jouw betaling of de levering van je bestelling.

Tenzij wanneer je bij het ingeven van je persoonsgegevens hebt aangegeven dat je dit niet wenst en op voorwaarde dat je reeds een bestelling bij ons plaatste, verwerken wij je persoonsgegevens ook voor doeleinden van direct marketing en promotie. Op basis van je aankoopprofiel kunnen we jou nieuwsbrieven toesturen met informatie, aanbiedingen of promoties. Wij geven echter nooit jouw persoonsgegevens door aan derden voor direct marketing doeleinden.

Recht op verzet, correctie en inzage

Je hebt het recht om je ten allen tijde kosteloos te verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens voor direct marketing. Wens je dit recht op verzet uit te oefenen? Schrijf dan een aangetekende brief naar Ecubel Computer Trading BVBA, Kortrijkstraat 498, 8930 Menen of richt een e-mail aan info@tweedehandslaptop.com met een duidelijke gedateerde en ondertekende aanvraag.

Je kan ons ook steeds contacteren om je rechten uit te oefenen op inzage en op verbetering van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Algemeen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We vragen je dan ook om dit beleid geregeld te raadplegen. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies lees ons cookie beleid.